Dziś o 12.00 LXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

LXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, przy ul. Poznańskiej 59, we Wronkach

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 listopada 2023 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 listopada 2023 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2024-2035.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu ich spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także określenia organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Stróżki i Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na I półrocze 2024 r.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

komentarze 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *