Dziś o 17.00 sesja. Wśród punktów – taryfa za odpady oraz audyt PK

Zapraszam mieszkańców na sesję Rady MiG Wronki, która odbędzie się dziś w auli SP-3 przy ul. Polnej. Wstęp wolny. W wolnych głosach i wnioskach każdy mieszkaniec ma prawo zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie, nawet nie dotyczącej planu sesji. Zapraszam!

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 stycznia 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 stycznia 2020 r.

7. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wronki za rok 2019.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Nowa Wieś i w mieście Wronki.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Wronki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Dodatkowo ma być wprowadzony punkt dotyczący przedstawienia radnym protokołu z audytu w Przedsiębiorstwie Komunalnym we Wronkach.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *