Dziś o 17.30 sesja nadzwyczajna

Zapraszamy na dzisiejszą sesję nadzwyczajną. Temat jest tylko jeden: odpady i ich cena

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 10 lutego 2022 r. o godz. 17:30 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2022-2026.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
  5. Zamknięcie sesji.

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.