Dziś o 17.oo sesja Rady MiG Wronki

Dziś o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej 59 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki. Wstęp wolny. Zapraszamy

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wronki za I półrocze 2020 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 września 2020 r.

7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wronki dotycząca złożonych mu oświadczeń majątkowych.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wronki.

10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 września 2020 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki ruchomości stanowiących własność gminy Wronki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wronki na lata 2021-2027.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.