Dziś XXX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

Dziś o 17.00 w sali WOK odbędzie się XXX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki. Wstęp wolny. Zapraszamy mieszkańców. Sesja jest także transmitowana on line przez BIP na stronie www.Wronki.pl. Zakłada e-sesje. Wprawdzie w programie nie ma słowa o tak ważnych dla Gminy tematach jak: oprotestowana budowa punktu przeładunkowego odpadów, zerwana umowa na fotowoltaikę, kończąca się w lutym umowa na odbiór śmieci, czy też zbliżający się termin nowych taryf na wodę, ale zapewne tematy te wypłyną w wolnych głosach. Widać dla burmistrza nie są priorytetowe. Chyba, że tradycyjnie wypłyną ulubioną metodą burmistrza, czyli „wrzutką”

Dietetyk Wronki

foto: Sława Berdzińska

XXX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31  stycznia 2021 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 stycznia 2021 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu ich spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także określenia organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wronki na lata 2021-2025.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

komentarzy 16

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *