Fabryka Nadziei w gminnych szkołach  

Zajęcia o nazwie „Fabryka Nadziei” organizowane są w ramach działań Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach – zgodnie z gminnym programem profilaktyki uchwalonym przez Radę Miasta i Gminy Wronki

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Prowadzą je doświadczeni specjaliści z kwalifikacjami do pracy z dziećmi w różnych obszarach. Organizowane są gry i zabawy ruchowe, terenowe ukierunkowane na kształtowanie osobowości, kompetencji społecznych (rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie ze stresem, budowanie relacji, poczucia własnej wartości, asertywność, komunikacja, współpraca). Realizowany jest moduł zajęć kulturalnych, artystycznych, kulinarnych, arteterapeutycznych, socjoterapeutycznych.

W tym roku, przy akceptacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na bazie obserwacji MGOPS, działania rozszerzyliśmy o dwie wiejskie szkoły – w Chojnie i Biezdrowie – obejmujące zasięgiem bardzo duży obszar naszej gminy. Z jednej strony mamy pozalekcyjne działania profilaktyczne w Wartosławiu i Popowie (odbywające się obecnie zdalnie, internetowo), z drugiej strony działania systemowe w szkołach. Chodzi o efektywniejsze, szersze i jeszcze lepiej ukierunkowane, dobrane oddziaływania. Nasze zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i akceptacją rodziców. Obserwowaliśmy jednak, że na nasze zajęcia uczęszczają najczęściej dzieci z wioski, gdzie jest świetlica lub dzieci, które dowożą świadomi rodzice. Tymczasem szkoły pozwalają dotrzeć do wszystkich dzieci – szczególne znaczenie ma to w przypadku rozległego puszczańskiego Chojna, ale i rejonu szkolnego SP Biezdrowo (dzieci z takich wsi jak Głuchowo, Łucjanowo, Wierzchocin, Dąbrowa, Pakawie mają bardzo ograniczony, wręcz żaden dostęp do alternatywnych form spędzania wolnego czasu, specjalistycznych form pomocy i wsparcia) – mówi dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach i wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach, Weronika Klimuntowska-Nawrocka.

źródło: www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *