Gmina Wronki uzyskała dofinansowanie na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – czytamy na stronie www.Wronki.pl

Oferty Pracy Wronki

Gmina Wronki uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, tym razem w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Uzyskane przez Gminę Wronki wsparcie finansowe w wysokości 416.500,00 złotych zostanie przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów. Pierwotnie przewidziane w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł.

Złożenie wniosku przez Gminę poprzedziła weryfikacja informacji podanych w złożonych przez mieszkańców wnioskach i oświadczeniach, zgodnie z regulaminem konkursu oraz zmieniającymi się wytycznymi. Część wniosków, które nie spełniały wymogów regulaminu np. brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie krewnego w zlikwidowanym PGR czy brak potwierdzenia zamieszkania przez dziecko Gminy Wronki – zostało odrzucone.

Po podpisaniu umowy w terminie do 40 dni roboczych, Gmina Wronki powinna otrzymać przyznane środki. Zgodnie z założeniami konkursu, Gmina będzie miała 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. Zadaniem Gminy będzie ogłoszenie postępowania na zakup sprzętu komputerowego zgodnie z ustawą o Prawo zamówień publicznych, wyłonienie wykonawcy, który będzie dostarczał sprzęt, a po jego dostarczeniu,  przekazanie wnioskodawcom.

Dopiero po dopełnieniu tych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu.

źródło: www.Wronki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *