Wierzchocin – kobieta za kobietę

Po godzinie 18 spotkanie w świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie rozpoczęła sołtys w kadencji 2011 – 2015 Lucyna Jaskulska. Powitała przybyłych i oddała głos pani skarbnik Miasta i Gminy Wronki Agnieszce Szulczyk.

Wybory sołtysa we Wierzchocinie (4)Odczytane zostało sprawozdanie z działalności sołtysa oraz rady sołeckiej za lata 2011 – 2015. Łączna kwota środków, jaka została przeznaczona z budżetu MiG Wronki na sołectwo Wierzchocin wynosiła 20 860 zł. Największymi inwestycjami sołectwa były między innymi: wymiana 5 okien z parapetami w świetlicy wiejskiej, zakup chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, wózka kucharskiego na potrzeby świetlicy, jej remont dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Projekt ten polegał na zasadzeniu 100 sztuk krzewów ozdobnych oraz zamontowaniu dwóch ławek parkowych.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Po odczytaniu sprawozdań rozpoczął się punkt związany z wyborami. Wszyscy byli za tym, by nowa rada sołecka składała się z 5 członków. Komisję skrutacyjną tworzyli Agata Cabała (przewodnicząca), Grzegorz Pollok i Katarzyna Grzybowska.

Swoją kandydaturę na sołtysa zgłosiła Agnieszka Proch. Lucyna Jaskulska nie zgodziła się na kandydowanie w następnej kadencji. Odmówił również Krzysztof Banachowicz.

W głosowaniu wzięły udział 54 osoby. Oddanych zostało 49 głosów „za”, 3 głosy sprzeciwu oraz 1 głos nieważny. Nowym sołtysem z 46 głosami została zatem Agnieszka Proch. Po wyborach Lucyna Jaskulska pogratulowała jej stanowiska oraz symbolicznie przekazała pieczątkę sołtysa.

Kandydaci, którzy wyrazili chęć kandydowania do rady sołeckiej to: Tomasz Szulc, Aldona Hoffmann, Krzysztof Banachowicz, Janusz Stasiński i Agnieszka Bzdręga. Oddano 49 głosów ważnych i 1 głos nieważny. Po ogłoszeniu wyników członkami Rady Sołeckiej zostali: Tomasz Szulc, Aldona Hoffmann, Krzysztof Banachowicz oraz Janusz Stasiński.

Nadszedł czas na wolne wioski. Mieszkańcy dopytywali się kiedy (w końcu) powstanie droga z Wierzchocina w stronę Bielejewa. Oburzało ich również, dlaczego w tak szybkim tempie znalazły się pieniądze na remont świetlicy w Biezdrowie i w Chojnie, a tak ciężko jest znaleźć je na inwestycje we Wierzchocinie.

Radny Janusz Szulc poinformował mieszkańców, że projekt drogi powstał stosunkowo niedawno i będzie dalej ubiegać się, by przekonać większość radnych do jej wybudowania, a świetlica w Chojnie powstała dzięki wysokiemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, choć jak uważa – jest zbyt duża na Chojno. Mieszkańcy zgłaszali też wymianę lustra oraz montaż po przeciwnej stronie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *