Wierzchocin – kobieta za kobietę

Po godzinie 18 spotkanie w świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie rozpoczęła sołtys w kadencji 2011 – 2015 Lucyna Jaskulska. Powitała przybyłych i oddała głos pani skarbnik Miasta i Gminy Wronki Agnieszce Szulczyk.

Wybory sołtysa we Wierzchocinie (4)Odczytane zostało sprawozdanie z działalności sołtysa oraz rady sołeckiej za lata 2011 – 2015. Łączna kwota środków, jaka została przeznaczona z budżetu MiG Wronki na sołectwo Wierzchocin wynosiła 20 860 zł. Największymi inwestycjami sołectwa były między innymi: wymiana 5 okien z parapetami w świetlicy wiejskiej, zakup chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, wózka kucharskiego na potrzeby świetlicy, jej remont dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Projekt ten polegał na zasadzeniu 100 sztuk krzewów ozdobnych oraz zamontowaniu dwóch ławek parkowych.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Po odczytaniu sprawozdań rozpoczął się punkt związany z wyborami. Wszyscy byli za tym, by nowa rada sołecka składała się z 5 członków. Komisję skrutacyjną tworzyli Agata Cabała (przewodnicząca), Grzegorz Pollok i Katarzyna Grzybowska.

Swoją kandydaturę na sołtysa zgłosiła Agnieszka Proch. Lucyna Jaskulska nie zgodziła się na kandydowanie w następnej kadencji. Odmówił również Krzysztof Banachowicz.

W głosowaniu wzięły udział 54 osoby. Oddanych zostało 49 głosów „za”, 3 głosy sprzeciwu oraz 1 głos nieważny. Nowym sołtysem z 46 głosami została zatem Agnieszka Proch. Po wyborach Lucyna Jaskulska pogratulowała jej stanowiska oraz symbolicznie przekazała pieczątkę sołtysa.

Kandydaci, którzy wyrazili chęć kandydowania do rady sołeckiej to: Tomasz Szulc, Aldona Hoffmann, Krzysztof Banachowicz, Janusz Stasiński i Agnieszka Bzdręga. Oddano 49 głosów ważnych i 1 głos nieważny. Po ogłoszeniu wyników członkami Rady Sołeckiej zostali: Tomasz Szulc, Aldona Hoffmann, Krzysztof Banachowicz oraz Janusz Stasiński.

Nadszedł czas na wolne wioski. Mieszkańcy dopytywali się kiedy (w końcu) powstanie droga z Wierzchocina w stronę Bielejewa. Oburzało ich również, dlaczego w tak szybkim tempie znalazły się pieniądze na remont świetlicy w Biezdrowie i w Chojnie, a tak ciężko jest znaleźć je na inwestycje we Wierzchocinie.

Radny Janusz Szulc poinformował mieszkańców, że projekt drogi powstał stosunkowo niedawno i będzie dalej ubiegać się, by przekonać większość radnych do jej wybudowania, a świetlica w Chojnie powstała dzięki wysokiemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, choć jak uważa – jest zbyt duża na Chojno. Mieszkańcy zgłaszali też wymianę lustra oraz montaż po przeciwnej stronie.

Agencja Reklamowa Wronki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *