Kolejny ważny dzień w historii Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach

Wczoraj nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przez dowódcę jednostki patronackiej – 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniewa Targońskiego i dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach Panią Monikę Kozber

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki
Po wielomiesięcznych staraniach organu prowadzącego oraz dyrekcji szkoły nasi uczniowie będą mogli z dniem 1 września rozpocząć naukę w oddziale przygotowania wojskowego w klasie pierwszej technikum w zawodach technik informatyk i technik mechatronik. Przyszli technicy będą realizowali program szkolenia wojskowego w zakresie praktycznym, które oprócz nabywania przez uczniów umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, ma również na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych, poczucia odpowiedzialności i miłości Ojczyzny oraz rozwijanie umiejętności współdziałania na rzecz obronności państwa.
Życzymy naszemu nowemu Partnerowi oraz Uczniom owocnej współpracy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *