Komunikat dotyczący zmian w sposobie obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg

Komunikat starosty dotyczący zmian w sposobie obsługi klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach 

Dietetyk Wronki

 

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem klientów chcących zrealizować swoje sprawy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach, informujemy, że w czerwcu wprowadzimy zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu pracy Wydziału mające na celu usprawnienie prac i obsługę klientów:

Z dniem 7 czerwca br.:

 1. Wprowadzony zostanie podział okienek obsługi dla osób załatwiających swoje sprawy indywidualnie i przez pełnomocników.
 2. Podział nastąpi w segmentach:
  • B – REJESTRACJA   POJAZDÓW na:
   • B1 – sprawy realizowane OSOBIŚCIE (właściciel/współwłaściciel)
   • B2 – sprawy realizowane przez PEŁNOMOCNIKA
  • D – DOWODY   REJESTRACYJNE na:
   • D1 – sprawy realizowane OSOBIŚCIE (właściciel/współwłaściciel)
   • D2 – sprawy realizowane przez PEŁNOMOCNIKA
 3. Wszelkie szczegóły dotyczące funkcjonowania Wydziału zostały opisane w Regulaminie Obsługi Klienta umieszczonym poniżej.

Z dniem 14 czerwca br.:

Wznowiona zostanie funkcjonalność związana z rejestracją wizyt w formie elektronicznej dla osób chcących załatwić swoją sprawę OSOBIŚCIE w Wydziale Komunikacji. Powyższa możliwość dotyczyć będzie spraw z zakresu:

 • A – PRAWO JAZDY
 • B – REJESTRACJA POJAZDÓW
 • D – DOWODY REJESTRACYJNE

Oczekujemy na kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które obowiązywać będzie od 6 czerwca 2021 r.

Agencja Reklamowa Wronki

W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony internetowej tutejszego Urzędu, gdzie będziemy na bieżąco informować Państwa o wprowadzanych w najbliższych dniach zmianach.

 

Załącznik

Zarządzenia Starosty Szamotulskiego nr 15/ 2021 z dnia 4 czerwca 2021 r.

Regulamin obsługi Klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
Aby zrealizować jedną z czynności w Wydziale należy zarejestrować się z odpowiednią sprawą do systemu kolejkowego w biletomacie w niżej opisany sposób.
Celem czytelniejszej i sprawniejszej obsługi klientów wprowadza się podział na: klient indywidualny (chcący załatwić osobiście swoją sprawę) oraz klient pełnomocnik (osoba pośrednicząca w załatwieniu sprawy). Powyższy podział na rodzaj klientów zostaje wprowadzony w kategorii: B oraz D.
1. Załatwianie spraw polegających na: wymianie, odbiorze prawa jazdy, rejestracji pojazdu, wymianie lub odbiorze dowodu rejestracyjnego, uzyskanie lub odbiorze zaświadczenie o transporcie w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szamotułach wymaga uzyskania biletu z urządzenia rejestrującego (biletomatu).
2. Klient pobierając bilet powinien wybrać na ekranie biletomatu odpowiedni symbol, w zależności od rodzaju sprawy:
A – PRAWO JAZDY;
B – REJESTRACJA POJAZDÓW:
B1 – OSOBIŚCIE
B2 – PEŁNOMOCNIK
C – TRANSPORT;
D – DOWODY REJESTRACYJNE:
D1 – OSOBIŚCIE
D2 – PEŁNOMOCNIK
3. Każdy klient chcąc załatwić sprawę z kategorii: A, B1, B2, C może za jednym razem pobrać tylko JEDEN bilet z każdej kategorii spraw.
Natomiast sprawy z kategorii D1 i D2 – jednorazowo można pobrać TRZY bilety.
4. Po wybraniu rodzaju czynności – Klient powinien wpisać 6 cyfr stanowiących nr dowodu osobistego albo paszportu lub numer karty pobytu (dotyczy cudzoziemców) w celu późniejszej identyfikacji Klienta przy okienku podczas jego obsługi.
5. Po wpisaniu danych (6 cyfr identyfikacyjnych Klienta) biletomat wygeneruje bilet z informacją o kategorii sprawy (A; B1; B2; C lub D1; D2) oraz nadanym numerze (miejsce w kolejce).
6. Biletomat umożliwia pobranie kolejnych numerów sprawy na ten sam kod dopiero po załatwieniu sprawy z każdej kategorii zgłoszonych przez Klienta spraw. Próba jednoczesnego pobrania większej ilości biletów zakończy się niepowodzeniem. Jednocześnie na ekranie biletomatu wyświetli się komunikat: „Zbyt duża ilość jednoczesnych pobrań biletu na podany kod”.
7. W przypadku wyczerpania dziennego limitu możliwych do załatwienia spraw w poszczególnych kategoriach, na ekranie biletomatu pojawi się komunikat o braku biletów: „BRAK BILETÓW / NO TICKETS”
8. Nadany numer będzie wzywał klienta poprzez system głosowy do odpowiedniego stanowiska.
9. Postęp realizowanych spraw jest wizualizowany na ekranach umiejscowionych w pomieszczeniu poczekalni i na korytarzu Starostwa Powiatowego.
10. W celu oszacowania czasu oczekiwania przybliżony czas obsługi dla poszczególnych kategorii spraw wynosi:
– prawa jazdy – ok. 20 min;
– rejestracja pojazdów – ok. 25 min;
– transport – ok. 20 – 30 min;
– dowody rejestracyjne – ok. 10 min.
Stan kolejki można śledzić na stronie internetowej Powiatu Szamotulskiego: http://kd.powiat-szamotuly.pl/
11. Wydział Komunikacji Transportu i Dróg obsługuje klientów w godzinach od 7:30 do 14:30, od poniedziałku do piątku.
12. W sprawach uzasadnionych trudną sytuacją osobistą Klientów lub chęcią zarejestrowania pojazdów, odbioru/wymiany dowodów rejestracyjnych większej ilości pojazdów należących do Klienta istnieje możliwość odrębnego toku postępowania poprzez wcześniejszą rejestrację pod nr telefonu +48 61-29-28-731 lub bezpośrednio w pokoju nr 209, w Wydziale Transportu, Komunikacji i Dróg, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 14:30.
Starosta Szamotulski

Beata Hanyżak

 

komentarze 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *