Konferencja „Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej”

W dniu 29.11.2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Szkołę na Leśnej wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty i firmą Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

PKO Bank Polski oddział we Wronkach
Dietetyk Wronki

Spotkanie poświęcone zmianom w kształceniu zawodowym odbyło się w auli firmy Samsung we Wronkach. Konferencja była skierowana do samorządów, dyrektorów i kierowników szkolenia praktycznego szkół z wielkopolski oraz przedsiębiorców.

Gospodarz, Olgierd Bałtaki – dyrektor Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., powitał wszystkich uczestników konferencji oraz zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Beatę Hanyżak – Starostę Szamotulskiego, dra Zbigniewa Talagę – Wicekuratora Oświaty, który reprezentował Elżbietę Leszczyńską – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Czesława Kruczka – zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Kazimierza Michalaka – członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Macieja Trąbczyńskiego – członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Marię Przybylską -przewodniczącą Komisji Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Szamotulskiego, Jana Stefaniaka – dyrektora Wydziału Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki, Izabelę Albrecht – zastępcę dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, Małgorzatę Wilczyńską – Grześ – dyrektora Wydziału Rozwoju Kuratorium Oświaty, Julitę Włodarczyk wicedyrektora Wydziału Rozwoju Kuratorium Oświaty, Rafała Łukowiaka – prezesa Wieland Electric Poznań, Kingę Janicką – prezesa firmy Wroklech,  dr Romualdę Kosmatkę z Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, dr hab. Rafała Wojciechowskiego  z Politechniki Poznańskiej.

Jako pierwszy zabrał głos dr Zbigniew Talaga, Wicekurator Oświaty z referatem zatytułowanym Miejsce szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji oraz przekazał na ręce pani dyrektor Moniki Kozber oraz pana  Olgierda Bałtakiego podziękowania za zaproszenie oraz wyrazy uznania za podjętą inicjatywę od pani Urszuli Martynowicz – dyrektor Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Monika Kozber, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach, podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie  planowania procesu edukacyjnego w kontekście przepisów prawa, a Magdalena Walczak, wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach, przedstawiła działania podejmowane w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach w celu  podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz dopasowania kwalifikacji przyszłych pracowników do potrzeb pracodawców.

Agencja Reklamowa Wronki

Kolejnymi prelegentami byli: Olgierd Bałtaki, dyrektor firmy  Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., oraz Joanna Jujeczka, koordynator programu Samusung LABO, którzy przedstawili wyzwania jakie podejmują dla edukacji oraz współpracy ze szkołą z pozycji przedsiębiorstwa. Inżynierowie firmy Samsung Krystian Jania, Remigiusz Kudłaszyk  oraz Hubert Niezborała przedstawili elementy przemysłu 4.0 – zagadnienia nowoczesnych technologii informatycznych w przemyśle oraz kompetencji dodatkowych w programach edukacyjnych organizowanych przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Pani dr Romualda Kosmatka z Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile omówiła problem  kształcenia kadr dla potrzeb szkolnictwa zawodowego w zakresie  do kompetencji miękkich. W czasie serwisu kawowego goście mieli okazję do rozmów, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, a następnie zwiedzili jedną z najnowocześniejszych fabryk w Polsce.

Podsumowując spotkanie, pani dyrektor Monika Kozber  podziękowała wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie. Szczególne wyrazy wdzięczności za wsparcie i pomoc w organizacji przedsięwzięcia skierowała do pana dra Zbigniewa Talagi wielkopolskiego wicekuratora oświaty, pana Olgierda Bałtakiego, dyrektorowi firmy Samsung oraz pani Beaty Hanyżak Starosty Szamotulskiego.

Dzień przed konferencją w programie “Wielkopolska Warta Poznania” gościem była Monika Kozber, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach. Zapis wideo programu dostępny jest poniżej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *