LIX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

LIX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się w czwartek, 30 marca 2023 r. o godz. 17:00 w Sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, przy ul. Poznańskiej 59 we Wronkach. Wstęp na sesję jest wolny, zapraszam mieszkańców do uczestnictwa i wyrażania swojej opinii

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
 4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 28 lutego 2023 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Wronki.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wronki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uchylenia uchwały  nr XL/330/2017 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Dworcowa i Polna.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/61/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki.
 7. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/62/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie miasta Wronki oraz miejscowości: Stare Miasto, Nowa Wieś, Smolnica i Stróżki.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza w mieście Wronki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Sierakowskiej w mieście Wronki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej znajdującej się przy ul. Rzecińskiej we Wronkach.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

źródło: www.wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *