Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

LXIII sesja nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Wronki w poniedziałek

W poniedziałek 24 lipca 2023 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, przy ul. Ratuszowej 5, we Wronkach, w sali nr 3 odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Wronki. Wstęp wolny, zapraszamy

Porządek obrad:

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2023-2035.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Agencja Reklamowa Wronki

7. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *