Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

LXIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

LXIV sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 31 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 czerwca 2023 r.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 lipca 2023 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 czerwca 2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 lipca 2023 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru oraz zasad używania insygniów przez Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *