LXXII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki w czwartek o 17.00 w sali WOK

LXXII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 28 marca 2024 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury

Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie pisemnych interpelacji i wniosków radnych.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 29 lutego 2024 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 29 lutego 2024 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2024 roku.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia  dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na pokrycie części kosztów zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości bytowe.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wronki na lata 2024-2028.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *