Most za chwilę zostanie zamknięty!

Już wiemy – jeszcze dziś nastąpi zamknięcie mostu drogowego na rzece Warcie we Wronkach! Dodam- nadal jedynego mostu drogowego w gminie. Żeby przejechać na drugą stronę rzeki trzeba będzie udać się do Obrzycka lub skorzystać z promów. Tyle wiemy na dziś. Nadal oczekujemy na jakiś oficjalny komunikat

Wczoraj (28.08.2018) wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę stanu mostu we Wronkach. Kontrola wykazała wiele nieprawidłowości:

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki
  • rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony m. Wronki

  • miejscowe rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem oraz krawężnikiem a chodnikiem

  • pęknięcia w skarpie gruntowej od strony m. Wronki
  • pęknięcia w ciosie podłożyskowym na drugiej podporze od strony m. Wronki

  • wyboczenie balustrady nad dylatacją pomiędzy przęsłem skrajnym i przedskrajnym

Podczas kontroli zaobserwowano na długości około 100 m w górę rzeki Warty ruchy masowe gruntów w obszarze w którym prowadzona jest gminna inwestycja – budowa bulwaru.

Agencja Reklamowa Wronki

Doszło do spotkania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego ze Zbigniewem Hoffmannem, wojewodą wielkopolskim.

Stwierdzone postępujące uszkodzenia w kontrolowanym obiekcie mogą zagrażać bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi. Wyniki kontroli są jednoznaczne i wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet kilka godzin oczekiwania może doprowadzić do tragedii, dlatego oczekuję od WWINB-u podjęcia szybkich działań w tej sprawie – mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Most dziś zostanie zamknięty.

Wiceburmistrz Robert Dorna poinformował nas, że przygotowywane są parkingi po jednej i drugiej stronie mostu.

Przygotowujemy dla Państwa film, który nakręciliśmy dziś idąc śladami osuwiska, od mostu poprzez przepompownię aż do działek.

A tak na koniec: żenadą jest, że w całym Poznaniu ŻADNA SŁUŻBA ani wojewody ani marszałka nie odpowiada na telefony.

Redakcja

 

Na działce u p.Czesi – skrajnej działce przy budowie, popękały nawet betony

Przepompownia ścieków na os. Słowackiego – odkopano rury, wycięto betonowe kręgi, żeby lepiej monitorować, co dzieje się dalej.
Na konferencji prasowej (nagranie tutaj) burmistrz mówi, że rozszczelnienie rur doprowadziło do tego, że przez jakiś czas ścieki płynęły do gleby, co spowodowało rozmiękczenie ziemi i osuwanie w dół przepompowni. Tak wygląda przepompownia po odkopaniu.

Na os. Słowackiego powyżej działek też coś się dzieje (zielony punkt)

Wszystko przygotowane do zamknięcia mostu

Barierki na moście wypaczyły się, w tej strony most zaczyna pękać i się osuwać

Prace przy bulwarze trwają. W tej chwili utwardzane jest nadbrzeże. Nawożono kamieni, drewna i przykrywa się to wszystko ziemią.

Czy wybranie z rzeki setek ton gliny w jakiś sposób zadziałało na stan obecny? Zwykli ludzie – obserwatorzy mówią, że tak. Fachowcy i burmistrz, że nie.

Fot. Szwarc Gapa / UW / W.A.

 

komentarzy 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *