Nie zapominajmy o tych, którzy potrzebują naszej pomocy

Czas jest trudny, więc musimy sobie pomagać. Poprosiłam Tobiasza Chożalskiego, by zebrał dla nas informacje w jaki sposób możemy „pomóc w pomaganiu”. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, zapraszam do podzielenia się nimi. Wkrótce zapewne coraz więcej osób takiej pomocy będzie potrzebowało. Dziś informacja jak pomagają nam państwowe i lokalne urzędy na terenie gminy:

Dietetyk Wronki

Szanowna Pani Redaktor!

Konkretne działania pomocowe od początku pandemii realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach. Specjalnie oddelegowani pracownicy są w stałym kontakcie z osobami, które przebywają na kwarantannie lub izolacji. Dzięki temu na bieżąco rozwiązywane są wszelkie problemy związane z codziennym funkcjonowaniem mieszkańców wymagających pomocy.

W akcję pomocową zaangażowani są również pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego, którzy w razie potrzeby odbierają odpady komunalne, a także wolontariusze z Fundacji „Animaniacy”, których zadaniem jest wyprowadzanie zwierząt domowych. (dotyczy to ludzi przebywających na kwarantannie – dopisek redakcja)

Żywność do osób w izolacji dostarczana jest przez strażaków ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej Wronki. Sytuacja jest jednak dynamiczna, a „moce przerobowe” MGOPS-u ograniczone innymi obowiązkami. W razie konieczności burmistrz rozważy oddelegowanie innych osób.

Najnowsze zasady bezpieczeństwa, obowiązujące od soboty na terenie całego kraju, ograniczają przemieszczanie się osób powyżej 70 roku życia. W związku z tym powołano „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”, którego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zadaniem pracowników ministerstwa jest przekazywanie potrzeb konkretnych osób do odpowiednich ośrodków pomocy społecznej za pomocą dedykowanej platformy internetowej.
Do naszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiło już pierwsze zgłoszenie.

Oczywiście, z prośbą o pomoc mogą zwrócić się również osoby poniżej 70 roku życia, które z różnych przyczyn nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych. W tym celu należy zwrócić się bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr tel. 67 25 400 44) i ustalić szczegóły oczekiwanej pomocy.

Urząd Miasta i Gminy Wronki przekazuje informacje związane z pandemią w zakresie, na jaki pozwalają obowiązujące przepisy prawa. Są to przede wszystkim komunikaty związane z kolejnymi rządowymi zasadami bezpieczeństwa i działalnością placówek oświatowych. Nie jesteśmy upoważnieni do podawania danych dotyczących liczby osób zakażonych i przebywających na kwarantannie lub izolacji.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa na podstawie zarządzenia z 21 lutego 2020 r. Burmistrzowie Mirosław Wieczór i Robert Dorna są w stałym kontakcie z dyrektorami jednostek organizacyjnych – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, Wronieckiego Ośrodka Kultury, a także wszystkich szkół i przedszkoli. Na bieżąco otrzymujemy również informacje od Policji i Straży Miejskiej, a także współpracujemy z największymi lokalnymi zakładami pracy.

Nad zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zakupem niezbędnych środków ochrony osobistej i pilnowaniem obowiązujących procedur czuwa inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Marek Marcinkowski.

Pozdrawiam,
Tobiasz Chożalski
inspektor ds. komunikacji społecznej

 

Działa też Fb:
#pomocwronki
Telefon do „Wronieckiego Bazaru”: 501 467 452

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *