Nieważność umowy pozornej dla ukrycia innej umowy lub czynności prawnej, c.d sprawy gruntu pod przedszkolem

Dietetyk Wronki

Teren, który miał być miejscem powstania kompleksu – szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi.
Po lewej biały piętrowy budynek to przedszkole, prywatno- publiczne.

Teren do parkingu i trawnika (placu zabaw) ma być właśnie sprzedany przez Gminę inwestorowi za ok. 180 tys., jak mówił Wieczór na sesji. Burmistrz mówił, iż właściciel chciałby rozbudować przedszkole, choć sam dzierżawca w swym wniosku o wykup o tym nie wspomniał. Skąd Wieczór powziął takie informacje? Z wypowiedzi na sesji wynika, że „z rozmów” i że było wiadomo o wykupie już w 2019 roku, gdy planowano dopiero budowę przedszkola.

Ostatnio zapytał mnie pewien zagoniony pracą biznesmen wroniecki, który nie śledzi tego, co się w mieście dzieje, czy był już przetarg na dzierżawę ziemi pod przedszkole, bo on ma sporo kasy i mógłby takie przedszkole wybudować, bo to niezły interes jest. No, niestety, czas minął, panie biznesmenie. Ale Zamość czeka!

Mnie interesuje GDZIE rozbuduje się to przedszkole? Ja tam miejsca nie widzę… (zdjęcie powyżej) Parking być musi, plac zabaw też. Ten klin tylko wygląda z daleka na taki rozległy, ale to naprawdę miejsce na wciśnięcie jakiejś cząstki tego, co już jest.

Ale….. ale…. ale jak spojrzeć na prawo na zdjęcie (powyżej), to już widać całkiem niezły plac. Aż do płotu szkolnego? Albo chociażby połowa z tego terenu, to niezły kąsek. Czy na ten temat już  też „zagadali” wcześniej  zainteresowani z przedstawicielami Gminy?

Jeśli tak, to teraz rozumiem, dlaczego ten obiecany mieszkańcom (i zatwierdzony na komisji przez radnych- foto poniżej) kompleks szkolny nie mógł powstać.
I dlaczego „pierwsza część szkoły” nie dość, że kontenerowa, to jeszcze została wciśnięta pod mój płot!

Agencja Reklamowa Wronki

Tak miał wyglądać kompleks szkolno- przedszkolny. Jak widać, za starą czerwoną (z cegły) szkołą nie ma w projekcie NIC… Jest pusta przestrzeń.
Teraz znajduje się tam „pierwsza część szkoły” (dokładnie na tym zielonym trawniku za ceglaną szkołą. Ten biały budynek obok to mój dom. Brakuje tu na planie płotu, który biegnie tuż przy ścianie obecnie stawianej szkoły. Wszystkie okna klas wychodzą na mój ogród…
Dlaczego nową szkołę tak wciśnięto? Kosztem nawet rozebranego placu zabaw? Nie znajduję innego usprawiedliwienia jak tylko wcześniej dogadana sprawa o sprzedaż części gruntów prywatnemu inwestorowi. Zresztą burmistrz nie ukrywa, że prowadził różne rozmowy i „namawiał” inwestora. Do czego?  Dlaczego przed przetargiem? Czy z innymi też rozmawiał? Póki co pytania pozostają bez odpowiedzi…

 

A oto artykuł poznańskiego adwokata Mateusza Ziębaczewskiego na temat „Nieważności umowy pozornej dla ukrycia innej umowy lub czynności prawnej”.

Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Z pozornością mamy do czynienia wówczas, gdy strony swobodnie i z rozmysłem tworzą czynność prawną ujawnioną, której treść nie stanowi odzwierciedlenia ich rzeczywistych zamiarów. Innymi słowy strony stwarzają pozór rzeczywistego dokonania czynności prawnej o określonej treści, podczas gdy tak naprawdę nie chcą wywołać żadnych skutków prawnych, lub też wywołać inne, niż w pozornej czynności deklarują. Celem jest wywołanie u otoczenia przeświadczenia, że czynność prawna została rzeczywiście dokonana w takiej postaci, jaka wynika z treści złożonych oświadczeń woli. Prawo polskie nie wymaga, by po stronie osób składających oświadczenie woli dla pozoru występował zamiar zmylenia czy też oszukania osób trzecich. Konieczne jest jednak, by zachodziła sprzeczność między tym, co strony deklarują na zewnątrz, a tym, do czego w rzeczywistości dążą.

Czynność prawna pozorna charakteryzuje się  trzema elementami, które muszą wystąpić łącznie, a mianowicie: oświadczenie woli musi być złożone świadomie i swobodnie tylko dla pozoru, oświadczenie musi być złożone drugiej stronie, adresat oświadczenia woli musi zgadzać się na dokonanie czynności prawnej jedynie dla pozoru. Pobudki, którymi strony kierują się składając pozorne oświadczenia woli, nie mają żadnego znaczenia dla oceny pozorności oświadczenia woli. Oświadczenie woli złożone jest dla pozoru wtedy, gdy z góry powziętym zamiarem stron jest brak woli wywołania skutków prawnych jakie zwykle prawo łączy ze składanym przez nią oświadczeniem. Brak zamiaru wywołania skutków prawnych oznacza, że osoba składająca oświadczenie woli albo nie chce w ogóle wywołać żadnych skutków prawnych albo też chce wywołać inne, niż wynikałoby ze złożonego przez nią oświadczenia woli.

Złożenie oświadczenia woli dla pozoru oznacza, że osoba oświadczająca wolę w każdym wypadku nie chce, aby powstały skutki prawne, jakie zwykle prawo łączy ze składanym przez nią oświadczeniem. Brak zamiaru wywołania skutków prawnych oznacza, że osoba składająca oświadczenie woli albo nie chce w ogóle wywołać żadnych skutków prawnych, albo też chce wywołać inne, niż wynikałyby ze złożonego przez nią oświadczenia woli. Zatem nie jest tak, że w każdym przypadku musi istnieć czynność prawa ukryta (dysymulowana) której skutki prawne strony rzeczywiście chcą wywołać. Osoba która składa pozorne oświadczenie woli, nie ma rzeczywistej woli wywołania skutków prawnych, składający takie oświadczenie stara się jednak wywołać u osób trzecich przekonanie, że ma zamiar wywołania skutków objętych symulowaną czynnością prawną. Świadomy akt pozorności obejmować musi strony symulowanej czynności prawnej, stąd między stronami tej czynności musi istnieć tajne porozumienie co do tego, że zamiar wyrażony w treści symulowanych oświadczeń woli nie istnieje albo jest inny niż ujawniony. W pojęciu pozorności mieści się zatem akt utajnienia pozornego charakteru czynności symulowanej.

Dla wykazania pozorności konieczne jest wykazanie u adresata pozornego oświadczenia woli (pozwanej) pełnej świadomości pozorności złożonego wobec niej oświadczenia woli i rzeczywistej woli kontrahenta. Brak pozorności umowy nie wyklucza uznania, że miało miejsce obejście prawa.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski
http://adwokat-radca-prawny.pl/umowa-pozorna-ukrycia-symulacja-poznan

Macie Państwo jakieś skojarzenia? Bo ja MAM.

Czy jakaś instytucja do tego powołana powinna zweryfikować moje podejrzenia? Myślę, że TAK.

Poniżej umowa dzierżawy na 20 lat, z której, na wniosek burmistrza Mirosława Wieczora, w uchwale – wrzutce z 30 grudnia 2020 roku, dzięki siedmiu radnym, którzy głosowali ZA – pozbyliśmy się stałego dochodu dla Gminy przez 20 lat! Razem ponad półtora miliona stałego dochodu, nie robiąc nic… Dla mnie to zwykła niegospodarność lub wręcz działanie na szkodę Gminy, a to już podpada pod paragraf…

Szwarc Gapa

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *