Nowy sprzęt dla pacjentów szamotulskiego szpitala

Pomyślnie zakończyło się rozpatrywanie wniosku o dotację na ponad pół miliona złotych na rzecz Szpitala Powiatowego w Szamotułach. Placówce udało się zdobyć 516 tys. zł dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Oferty Pracy Wronki

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu w zakresie Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Wspomogą m.in. Zespół Ratownictwa Medycznego, który otrzyma nowe urządzenia do kompresji klatki piersiowej, wykorzystywane podczas akcji ratunkowych. Zakupiony zostanie również inkubator, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa najmniejszych Pacjentów Szpitala, a także centrala do monitorowania stanu Chorych wykorzystywana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zakup urządzeń diagnostycznych oraz środków ochrony indywidualnej zapewni bieżącą działalność placówki.

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na doposażenie Szpitala w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, dostosowany do aktualnych potrzeb. Dzięki dotacji zwiększy się bezpieczeństwo zarówno Pacjentów Szpitala, jak i jego Pracowników.

Z poważaniem
Dominika Jurczyńska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *