Obelzanki – ciasno i zimno

Świetlica wiejska w Obelzankach miała problem, żeby pomieścić 28 mieszkańców. Ponadto było zimno. Ponownie wybrano Katarzynę Szymanek.

Wybory w Obelzankach - Rada sołecka z p. sołtysSpotkanie rozpoczęła sołtys kadencji 2011-2015 Katarzyna Szymanek, a jego dalszą część poprowadził zastępca burmistrza Robert Dorna. Protokół ze spotkania sporządzał Artur Hibner. Na 181 osób uprawnionych do oddania głosu, zjawiło się 28 (15%). Mimo niewielkiej liczby mieszkańców, w świetlicy zrobiło się tłoczno.

Agencja Reklamowa Wronki Oferty Pracy Wronki

Mieszkańcy przyjęli jednogłośnie porządek obrad i sołtys zabrała głos. Katarzyna Szymanek postanowiła wygłosić sprawozdanie nie czytając z kartki, w przeciwieństwie do innych sołtysów. W minionej kadencji udało się wyposażyć świetlicę w naczynia dla 40 osób, sprzęt nagłaśniający, garnki, mikser czy robot kuchenny. Zorganizowano też liczne imprezy, między innymi dzień matki, dzień kobiet, zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży czy zabawę w podchody w Smolnicy. Cele, które zostały do zrealizowania to: zagospodarowanie siedziska na placu zabaw, budowa miejsca integracyjnego z wiatą i ławkami, wydzielenie miejsca do grillowania, nasadzenie krzewów wokół placu zabaw, wymiana drzwi wejściowych do świetlicy. Sołectwo złożyło również wniosek do urzędu o oświetlenie niektórych miejsc. Sołtys wspomniała też o słabym zaangażowaniu rady sołeckiej w minionej kadencji, pochwaliła jednak postawę mieszkańców, którzy byli skłonni do pomocy.

Wyłoniono komisję skrutacyjną w składzie: Marian Nowak (przewodniczący), Krystyna Staszek i Artur Moliński, a zaraz po niej kandydatów na sołtysa. Jedyną osobą, która wyraziła zgodę na to stanowisko, to sołtys kończącej się kadencji, Katarzyna Szymanek. W głosowaniu uzyskała 26 głosów poparcia, 1 głos sprzeciwu i 1 wstrzymujący. Ponownie wybrana sołtys podziękowała wszystkim za zaufanie. Zapowiedziała też, co chciałaby uczynić w kolejnej kadencji. – Pani sołtys wygłosiła expose – podsumował Robert Dorna.

Uchwałą zebrania wiejskiego ustalono, że rada sołectwa Obelzanki liczyć będzie 5 osób. Zgłoszenia potwierdziło sześciu mieszkańców: Krystyna Grelichowska, Halina Jądrzyk, Jan Konieczny, Krzysztof Trofimiuk, Zygmunt Kowalski oraz Monika Fitt. Odbyło się tajne głosowanie, po którym w radzie znaleźli się: Krystyna Grelichowska (24 głosy), Halina Jądrzyk (21), Jan Konieczny (19) i Zygmunt Kowalski (17).

Kolejnym punktem (o którym prowadzący zebranie zapomniał i chciał przejść do wolnych wniosków) były konsultacje społeczne dotyczące zmian w statucie sołectwa. Mieszkańcy sołectwa zdecydowali, że Obelzanki dołączą do pozostałych sołectw (oprócz Wartosławia), które pozytywnie przyjęły zmiany statutu.

Ostatnim punktem spotkania były wolne wnioski. Mieszkańcy pytali o to, czy jest możliwość podwyższenia diety sołtysom. Robert Dorna tłumaczył, że wniosek ten będzie rozpatrywany, a jego temat został poruszony już na ogólnym zebraniu sołtysów przed spotkaniami wiejskimi. Sołtys zadała pytanie, czy jest możliwość postawienia tablicy informacyjnej przy świetlicy, ponieważ nie ma gdzie rozwieszać plakatów. Padła propozycja poprawy oznakowania dojazdu do posesji oraz ograniczenia tonażu na drogach śladowych. Uwaga, która padła z sali i wywołała sporą dyskusję to lokacja szamba świetlicy przy placu zabaw, które według mieszkańców jest słabo zabezpieczone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *