Odpowiedź na list Czytelniczki w sprawie palenia papierosów w przychodni na Partyzantów

Czytelniczka napisała do nas list w sprawie uciążliwości palenia tytoniu w przychodni lekarskiej na ul. Partyzantów. ZMGOPS-u dostałam właśnie podstawę prawną dotyczącą palenia w obiektach na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

*Palenie w miejscu pracy*

Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 957 z późniejszymi zmianami):*

*„Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:”*

1. Na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2. Na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3. Na terenie uczelni;
4. *W pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2;*
5. W pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
6. W lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
7. W środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
8. Na przystankach komunikacji publicznej;
9. W pomieszczeniach obiektów sportowych;
10. W ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
11. W innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *