Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w budynku kulturalno-socjalnym na Osiedlu Zamość, przy ul. Topolowej 7 we Wronkach

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie zagadnień związanych z budową nowej szkoły w Nowej Wsi.

  4. Organizacja półkolonii na terenie gminy Wronki.

  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2021 r. w działach związanych z działalnością: WOK, M-GOPS, SAPO.

  7. Wolne głosy i wnioski.

  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *