“Postęp” ponownie na sprzedaż

Niespełna rok po wylicytowaniu przez Przedsiębiorstwo Komunalne budynku po byłym “Postępie” dowiedzieliśmy się, że zostanie on sprzedany.

Postęp Wronki - 2004r
Budynek Postępu – zdjęcie wykonane w 2004 roku

– W wyniku przeprowadzonej wnikliwej analizy wewnętrznej, w gronie kierowników poszczególnych działów PK, podjąłem ostateczną decyzję o sprzedaży tego obiektu. – poinformował nas Rafał Zimny, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego. W wiadomości mailowej otrzymaliśmy też szczegółowe uzasadnienie decyzji oraz informację o planach przeniesienia siedziby PK-Wronki na teren nowej oczyszczalni ścieków na os. Borek (rozbudowy budynku).  Niestety może to kolejny raz wpłynąć na taryfikator wody i ścieków.

Rafał Zimny - Prezes PK-Wronki
Rafał Zimny

Poniżej publikujemy wypowiedź Rafała Zimnego.

MediaExpret Wronki praca

Zmiana pierwotnej decyzji wynika z podjętych działań optymalizacyjnych w firmie i chęci realizacji inwestycji bez znaczącego skutku na taryfy. Od momentu zakupu pracownicy PK dokonali w nim gruntownego posprzątania hal produkcyjnych i terenu przyległego. Celem zabezpieczenia obiektu i w trosce o bezpieczeństwo przebywających w jego otoczeniu – uzyskaliśmy zgodę i wycięliśmy drzewa, które były w złym stanie fitosanitarnym oraz odtworzyliśmy ogrodzenie od strony PSS-ów. Dodatkowo zleciliśmy odtworzenie granic nieruchomości celem zweryfikowania prawidłowego ulokowania ogrodzenia i zajmowanego terenu. Oprócz tego wystąpiłem do Gminy o wykup prawa użytkowania jednej z działek na której stoi budynek aby stał się naszą własnością oraz przekazania innej działki na której stoi narożnik budynku.

Trzeba też dodać, iż do dnia dzisiejszego syndyk nie dokonał bardzo ważnej dla byłych pracowników Postępu czynności – nie przekazał akt osobowych do archiwum, które leżą zamknięte w jednym z pomieszczeń. Wobec powyższego wystosowałem prośbę o bezpłatne przyjęcie do archiwum „odziedziczonych” akt. Co do zainteresowania zakupem tego obiektu informuję, że już takowe jest a po ogłoszeniu przetargu będzie jeszcze większe i mam nadzieję, że uda nam się go sprzedać za korzystną cenę. Natomiast podjęte omówione wyżej działania mają też na celu ułatwienie tej sprzedaży i uzyskanie lepszej ceny.

Zakupiony obiekt miał stanowić nową siedzibę naszej firmy, co jednak z niżej wymienionych powodów raczej się nie stanie.

Po pierwsze funkcjonowanie firmy takiej jak PK w oddalonych od siebie obiektach nie wpływa korzystnie na procesy decyzyjne i zarządcze.

Po drugie po oddaniu do eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni na Borku doszliśmy do wniosku, że z powodzeniem możemy przenieść tam wszystkie biura (księgowość, zarząd, serwerownię, dział inwestycji, warsztaty, zakładowe archiwum itd.).

Po trzecie takie działanie może w perspektywie przynieść obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, gdyż zajmiemy naszą działkę, czyli lepiej ją wykorzystamy.

Po czwarte możliwe będzie wówczas opuszczenie aktualnie użytkowanych przez PK obiektów ulokowanych w sąsiedztwie Ratusza, co mam nadzieję przyczyni się korzystnie do zmiany zagospodarowania i użytkowania reprezentacyjnej części naszego miasta. Nasze biura znajdują się w przerobionych obiektach wcześniej będących halami produkcyjnymi i prowizorycznymi biurami – które są kosztowne w utrzymaniu pod względem energetycznym i nie nadają się do termomodernizacji.

Obecnie opracowujemy koncepcję architektoniczną nowego obiektu, który ma powstać jako rozbudowa istniejącego obiektu administracyjno-biurowego na oczyszczalni. Chciałbym tam zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy a dla coraz liczniej odwiedzającej nas młodzieży i dzieci przygotować salkę audiowizualną, na potrzeby edukacyjne i szkoleniowe. Dodam, że ostateczna decyzja o budowie nowej siedziby zostanie podjęta dopiero po zabezpieczeniu jej finansowania, które nie będzie stanowić nadmiernego obciążenia dla firmy i będzie miało znikomy wpływ na taryfy.

Rafał Zimny

KOMENTARZE:

Szanowna Redakcjo
Powiem krótko: nietrafiona decyzja z tym Postępem i to jakby powiedzieć są państwowe pieniądze, bo w końcu właścicielem wodociągów jest Urząd Miasta i Gminy Wronki. Na jednym z innych lokalnych portali właśnie czytam że cena wynosiła 800 tys. zł. Czyli prawie milion złotych się wydaje i po chwili mówi, że jednak pomyłka że jednak nie to? Dziwne też że sie sprzedaje Postęp i jeszcze komuś robi dobrze porządkując za niego teren?

Jakoś też nie chce mi się wierzyć w troske wodociągów o tereny w mieście po przeprowadzce firmy. Może ktoś już jest chętny komu trzeba dać trochę dobrej ziemi w centrum miasta? Nowa siedziba gdzieś na peryferiach, gdzie trzeba jechać w korkach pół godziny czasem, żeby tam u nich coś załatwić? Razem z samochodami do Samsunga i Amiki? Może ratusz też przenieść na oczyszczalnię to jeszcze więcej terenu się zwolni w centrum. Czy ktoś tu myśli? Ja mam starszych rodziców, którzy często załatwiają sprawy osobiście również w tej firmie i zamiast 10 minut drogi teraz to do nowej siedziby na Borku pójdą pół godziny. Po to firma jest w mieście, żeby ludzie mieli równy dostęp z różnego terenu. Ale widać nie myśli się o dobru mieszkańców i jednocześnie klientów tej firmy.

I nie wierzmy, że na taryfy to nie wpłynie. To jest mydlenie oczu. Kolejna podwyżka tuż za rogiem nas czeka.

(s. – dane do wiadomości redakcji)

Poznań Woda 4,20 netto, ścieki 5,72 netto
Wronki-  ręce opadają. Nie zagłosuję więcej na Was .

(dane do wiadomości redakcji)

komentarze 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *