Praca jako sposób na resocjalizację

W 2021 roku u kontrahentów zewnętrznych i na rzecz jednostki pracowało ponad pięciuset skazanych odbywających karę pozbawienia wolności we wronieckim Zakładzie Karnym

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

We wronieckiej jednostce zatrudnienie osób pozbawionych wolności traktowane jest priorytetowo. Praca w więzieniu ma bowiem kluczowe znaczenie zarówno w wymiarze resocjalizacyjnym jak i ekonomicznym. Zatrudnienie odpłatne przyczynia się do podniesienia poziomu regulowania zobowiązań alimentacyjnych przez skazanych, a także generuje wpływy do budżetu państwa.

W ostatnim dniu ubiegłego roku w zatrudnieniu pozostawało 551 osadzonych z wronieckiej jednostki. Skazani podejmowali pracę w przedsiębiorstwach prowadzących swoje działalności zarówno na terenie tutejszej jednostki: w spółkach Elastomer-Service i MJS Technika,  czy Odlewni Żeliwa „Drawski”, w firmie Bak-Pol Łukowo przy termomodernizacji jednostki, jak i w halach zlokalizowanych przy zakładzie karnym: w Amica S.A. czy przedsiębiorstwie przywięziennym POMET. Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach byli zatrudniani poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta – w PPPM Pomet we Wronkach, IW-MET II w Popówku oraz PRDM w Szamotułach. Ponadto skazani wykonywali odpłatne oraz nieodpłatne prace porządkowe oraz pomocnicze na rzecz ZK we Wronkach i OZ w Szamotułach.

Obecny rok niesie nowe wyzwania w tym zakresie – naszym priorytetem jest znalezienie podmiotu gospodarczego, który zdecyduje się na najem hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie ZK we Wronkach i zorganizuje produkcję w oparciu o zatrudnienie osadzonych.

Tekst: mjr M. Ciesielska/ mjr D. Zielińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *