Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Przebudowa drogi Sieraków – Chojno we wsi Bucharzewo

Gmina Sieraków rozpoczyna przebudowę drogi Sieraków – Chojno we wsi Bucharzewo na odcinku 892,4 mb (pierwszy etap)

Drogę gminną projektuje się o szerokości 5m ze spadkiem poprzecznym daszkowym 2%, o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m. Drogę przewiduje się odwodnić powierzchniowo na istniejący teren zielony. Na całym odcinku przewidziano budowę lub przebudowę zjazdów do posesji o nawierzchni z kruszywa.
Data zawarcia umowy: 2023-06-14.
Okres realizacji zamówienia do 2023-09-30.
Projekt jest dofinansowany z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
[źródło fb Chojno]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *