W „Puszczy Noteckiej” się dzieje

Poniższy tekst przybliży Państwu nasze niektóre inicjatywy i działania Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Notecka”.

Lokalna Strategia która została złożona 30 grudnia 2015r. w Konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeszła weryfikację formalną i jest w trakcie procedury oceny przez ekspertów. Będziemy Państwa informować na bieżąco o wynikach konkursu.
Mając na celu rozwój naszego Stowarzyszenia staramy się o dodatkowe fundusze które posłużą aktywizacji oraz rozwojowi społeczności obszaru Lokalnej Grupy Działania. Miło nam poinformować, że złożony przez nas wniosek pt: „Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje” został pozytywnie zweryfikowany przez Krajową Sieć Obszarów
Wiejskich uzyskując 8 lokatę na 48 pozytywnie zweryfikowanych wniosków. Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LGD Puszcza Notecka w zakresie rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów i włączanie społecznie grup defaworyzowanych. Grupa docelowa to mieszkańcy obszaru 8 gmin należących do LGD Puszcza Notecka; m.in. młodzież, osoby starsze, kobiety. Po podpisaniu umowy ogłosimy
szczegółowy harmonogram działań. Działania zaplanowane są we wszystkich gminach, pierwsze pt: „Puszcza Notecka wszyscy równi” już w maju br. w Sierakowie – naszymi partnerami będzie Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Akademia Wiem Wronki Rynek 9

7 stycznia 2016r. złożyliśmy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016 (priorytet 2) wniosek pt: “Bezpieczna “Puszcza Notecka” w ogłoszonych w dniu 4.02.2016 wynikach przez Departament Pożytku Publicznego wniosek został pozytywnie zweryfikowany w związku z tym nie musimy składać poprawek. W chwili obecnej oczekujemy na dalsze postępowanie komisji i ostateczny werdykt.
7 lutego br. złożyliśmy wniosek pod nr: PJ 2016/1453889 w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach działania „Patriotyzm jutra” wniosek nasz nosi tytuł : „Dziedzictwo Kultury Katolickiej obszaru LGD Puszcza Notecka”. Wnioskowana kwota dofinansowania w roku 2016 to 29.940,00 zł. Projekt ma na celu przedstawienie możliwie jak najszerszej grupie odbiorców dziedzictwa kultury katolickiej obszaru LGD Puszcza Notecka (gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków, Ostroróg, Wronki, Obrzycko gmina miejska i Obrzycko gmina wiejska), jego wartości, historii jaka się z nią wiąże. W ramach projektu zostanie zebrana wiedza na temat wszystkich istniejących kościołów katolickich na obszarze, opisana zostanie ich historia, związane z nimi opowieści oraz najważniejsze wydarzenia historyczne.

11 lutego 2016r. spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta i Gminy Międzychód aby omówić wspólną imprezę pt: „Puszczański piknik z moim pupilkiem” który ma się odbyć w Międzychodzie nieopodal nowej lokalizacji biura przy ul. Dworcowej 18 w dniu 19 czerwca 2016r. o godz. 16,00. Już niebawem rozpoczniemy przygotowania do tego
wydarzenia. Celem ma być integracja połączona z aspektem edukacyjnym i rekreacyjnym. Poprzez to działanie chcemy zaakcentować nową siedzibę Stowarzyszenia i przeprowadzić kampanię informacyjną z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i możliwości pozyskania dotacji.
12.02.2016r. w Starostwie Międzychodzkim zaprezentowaliśmy nasze plany związane ze wspólnym ustaleniem terminów głównych imprez plenerowych w gminach, tak by nie doszło do nakładania się ich terminów. Przedstawiciele centrów kultury, ośrodków sportowych i turystycznych promocji gmin, muzeów, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka oraz Nadleśnictwa Międzychód i Sieraków.

W dniach 8-10 kwietnia 2016r. uczestniczyć będziemy w Targach Turystycznych AGROTRAVEL w Kielcach. Udział finansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożona przez nasze Stowarzyszenie koncepcja udziału spotkała się z uznaniem, wybrano nas jako jedną z trzech na 31 Lokalnych Grup z Wielkopolski. Jest to nasz kolejny udział w tym przedsięwzięciu i jak zawsze nasze działania skupią się na promocji naszego obszaru jako atrakcyjnego turystycznie i inwestycyjnie. Zabierzemy z sobą tradycyjne smaki kuchni lokalnej oraz dostarczone przez naszych partnerów materiały
informacyjno-promocyjne. Już w piątek, dniu 18 marca br. w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu odbędzie się narada podczas której omówimy szczegóły udziału w tym wydarzeniu.

Zespół z biura wraz z grupą wolontariuszy („Puszcza Notecka Wolontariat”) pracuje nad diagnozą środowiska lokalnego. Diagnoza ta obejmuje badania młodzieży uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki wskażą nam realne potrzeby młodych ludzi oraz obszary interwencji i zasoby. Celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym jak i dorosłym życiu. Obszar badań to gmina Międzychód w której przeprowadzono ponad 600 ankiet. W chwili obecnej przeprowadzamy analizę i syntezę ankiet. Badania te prowadzone są w celu złożenia wniosku w Konkursie Grantowym w programie „Równać Szanse 2016” ogłoszonym
przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. W naszym biurze 11 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne w którym udział wzięli przedstawiciele Powiatowej Rady Młodzieży, Gminnej Rady Młodzieży, Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich ze Szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele „Młodnika”. Kolejno pracowaliśmy nad ankietami 23 lutego oraz 3 marca br. Termin złożenia złożenie wniosku – strategii upływa 10 marca br.

3 marca br. w Nadleśnictwie Międzychodzkim odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Międzychodu. Wspólna inicjatywa dotyczyć będzie popularyzacji kompleksu leśnego „Puszczy Noteckiej” wydana zostanie książeczka – kolorowanka wraz z tekstem o zwierzętach zamieszkujących Puszczę, zawierająca również aspekt ekologii i ochrony środowiska, zwieńczeniem dzieła będzie wystawienie sztuki teatralnej z okazji Dnia Dziecka. 8 marca br. o godz. 11,00 zapraszamy Panie na spotkanie z okazji Dnia Kobiet . Spotkanie odbędzie się w biurze przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie. Nasze działania w zakresie aktywizacji Kobiet są prowadzone od 2011 roku. Otrzymaliśmy wyróżnienia i nagrody a zwieńczeniem była Konferencja pt: „Kobiety z Puszczy Noteckiej działają, aktywizują i świętują” zorganizowana niespełna rok temu w świetlicy wiejskiej w Chojnie. Zapraszamy.

Z wyrazami szacunku Irena Wojciechowska
6 marca 2016r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *