Sesja Rady MiG Wronki – 28 lutego 2017

Ostatniego lutego odbyła się XXXII sesja Rady MiG Wronki. Wyjątkowo na sesji pojawili się mieszkańcy Gminy Wronki. Wystąpili w przedostatnim punkcie sesji: Wolne głosy i wnioski

S2840009

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Mieszkańcy Nowej Wsi na sesji

W programie lutowej sesji znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z:
a) XXX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki,
b) XXXI sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z realizacji uchwał Rady Miasta i Gminy Wronki podjętych w II półroczu 2016 r.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 stycznia 2017 r.
8. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wronki:
a) Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy,
b) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,
c) Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej własność Gminy Wronki.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zamknięcie sesji.

foto, video: Szwarc Gapa

Film 1 –  Głosowanie nad planem sesji, głosowanie nad sprawozdaniami z sesji XXIX i XXX, informacja przewodniczącego Rady z okresu międzysesyjnego, informacja burmistrza MiG Wronki z realizacji uchwał podjętych w II półroczu 2016 r. – wyjaśnienia i odpowiedzi burmistrza na pytania radnych:

Film 2: Sprawozdanie szefa komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego MiG Wronki za rok 2016:

Film 3: Sprawozdanie wiceszefa Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Gminy Wronki z pracy za 2016 rok:

Film 5: Sprawozdanie szefa Komisji Rewizyjnej z pracy komisji za 2016 rok:

Film 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej własność Gminy Wronki:

Film 8: Zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym MiG Wronki:

Film 9: Zmiany w uchwale budżetowej MiG Wronki na 2017 r.:

Film 10: Interpelacje, zapytania radnych, zapytania, wolne głosy i wnioski

ZAPYTANIA RADNYCH:

Janusz Szulc: zły stan drogi w Nowej Wsi, jadąc od Bobulczyna i Marianowa;

Sławek Śniegowski: zły stan dróg wojewódzkich i powiatowych – zgłosić interwencję do zarządców dróg;

Mariusz Makówka: kiedy nastąpi naprawa dróg gruntowych w gminie Wronki;

Jerzy Serwata: zły stan drogi gruntowej w Nowej Wsi- Boczna, Kasztanowa w kierunku Stróżek, rozjeżdżanie dróg przez rolników – zaorywanie dróg gruntowych między polami;

Odpowiedzi burmistrza: ok 6 min filmu

RÓW W-15, ZEBRANIE STRÓŻKI, PODŁOŚĆ, ZŁOŚLIWOŚĆ I ROBACTWO WYCHODZĄCE Z ZIEMI, CZYLI WIECZÓR KONTRA CHOJAN – OD 11.13 MIN. – DO  23.20 MIN.

Mirosław Wieczór: 11.13 min. pytanie burmistrza do sołtys Stróżek – dotyczy przebudowy rowu W-15. Ktoś rozpowszechnia nieprawdziwą informację o ty, że przebudowa nie obejmie Stróżek i nie rozwiąże problemu zalewania.

Odpowiedź sołtys Stróżek – Karoliny: 14,10 min. – odpowiedź na pytanie burmistrza.

Mirosław Wieczór, min.: 15.15: wybitna złośliwość, podłe informacje o pracach, kto tak podle się zachowuje? Robactwo wychodzące z ziemi, z którym trzeba się rozprawić.

Odpowiedź na wypowiedź burmistrza o robactwie: Aleksander Chojan- prezes spółki wodnej.

 Ad voce Aleksander Chojan: Burmistrz i.t.d. …  23.07

SZPITAL POWIATOWY W SZAMOTUŁACH, WIZYTA DORNY, ŚNIEGOWSKIEGO I ŚMIŁOWSKIEGO NA SESJI RADY POWIATU:

Robert Dorna 23,30 min.

Sławomir Śniegowski 27.35 min.

Jerzy Śmiłowski 29,22 min do końca filmu

Film 12:

 O SZPITALU c.d. 

Radny Powiatowy Mieczysław Sobański 0,01 min – 1.48 min

Burmistrz Mirosław Wieczór 2.53 min – 6.34 min

Radny Powiatowy Mieczysław Sobański 6.53 min –  min 8.45 min

Robert Dorna – 8.58 min – 9.42

Film 11: Wystąpienie Daniela Walczaka w sprawie szkoły w Nowej Wsi

S2840010

3.50  min – Robert Dorna: Klamka nie zapadła – uchwała dotyczy tylko okresu przejściowego do roku 2019.
A załącznik nr 3 do podjętej uchwały, panie burmistrzu? Zapomniał pan o nim?
Ale o tym w osobnym poście na stronie. Szwarc Gapa

Emilia Nowak (Ociepa) z ul. Bocznej w Nowej Wsi wystąpiła w sprawie ulicy Bocznej i jej tragicznego stanu oraz braku oświetlenia i kanalizacji.

S2840013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *