Materiał komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Szacowanie strat związanych z suszą – informacje dla rolników

Jak czytamy na stronie wronki.pl – „Niebawem rozpocznie pracę komisja do szacowania szkód w rolnictwie. „. Szczegóły poniżej

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), pojawiła się możliwość szacowania szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, w oparciu o trzy źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:

  • danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika
  • danych z raportu Komisji powołanej do szacowania szkód w rolnictwie
  • danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Wobec powyższego Zespoły Komisji mogą przystąpić do lustracji upraw rolnych i dokonać oszacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą.

Szacowanie szkód odbywa się na wniosek producenta rolnego. Wniosek o oszacowanie szkód dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wronki w załączeniu oraz w Biurze Obsługi Interesanta. Należy do niego dołączyć zgodę RODO (również w załączeniu).

Zespół Komisji szacuje szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”. Złożenie wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Aplikacja „zgłoś suszę rolniczą” dla producentów rolnych dostępna jest TUTAJ.

[źródło wronki.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *