Od 12 grudnia do 4 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie miejscowości Nowa Wieś przy ulicach: Szkolna, Szamotulska,