Do napisania tego artykułu skłonił mnie pewien przypadek, który miał miejsce ostatniego dnia Oktawy Bożego Ciała. Zauważyłam wówczas pośród całego tłumu jedyną rodzinę, która przybyła na uroczystość z wiankiem kwiatów polnych