Tag: Gazeta Szamotulska

Pusta tablica

Wraz z ogłoszeniem w Gazecie Szamotulskiej 0 unieważnieniu przetargu ukazało się również i drugie ogłoszenie o lokalach do wynajęcia. Zastanawia mnie sposób powiadamiania o szczegółach przedmiotu przetargu. Od lat, niezmiennie, praktykuje się odsyłanie zainteresowanych m.in. do gabloty na II piętrze
Czytaj więcej