List Czytelnika w sprawie: „hałasu dobiegającego z Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów, znajdującego się przy ul. Mickiewicza 1 we Wronkach”