Na dzisiejszej komisji gospodarczej w wolnych głosach pojawił się temat tak szeroko ostatnio komentowany  – jabłonki. Radny Ernest Frankowski zadał burmistrzowi pytanie w sprawie nasadzeń jabłonek w Starym Mieście. Wiceburmistrz Dorna odpowiedział na nie.