Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jerzego Kaczmarka, wieloletniego społecznika, członka Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej oraz Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Szamotułach.