Życie wymusza na nas wiele sytuacji i czynności, których jeszcze nie przeżywaliśmy. Tym razem będą to połączone komisje Rady transmitowane on line. Odbyć się mają bez udziału osób z zewnątrz, jednak transmitowane on line. Co z tego wyjdzie –