Od dawna już wronczanie, szczególnie ci mieszkający poza centrom miasta narzekali na pewne niedogodności związane, mówiąc prostym językiem, ze smrodem. I nie chodzi tu o jakiś wyjątkowy smród, mowa o wywożeniu różnych nieczystości na pola. Jak to z tym jest?