Przesyłam protokół końcowy z postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu PK, zatwierdzony na dzisiejszym posiedzeniu. Z protokołu usunąłem nazwiska dwóch kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do drugiej fazy (RODO) – pozdrawiam Tymoteusz Płonka – taką informację