W niedzielny wieczór Zbigniew Stonoga przyjechał specjalnie z Warszawy do Wronek, na Oporowskie Huby, aby poinformować dzieci, że Jego fundacja zebrała dla Nich ponad 13 tysięcy złotych na zapewnienie Im możliwości życia w domu dziadków