Gdzie ostatecznie stanie ławeczka poświęcona Krystynie Tomczak i Kornelowi Makuszyńskiemu, skoro urząd nie pozwala na postawić jej przy SP-2? Tego przedstawiciele zarządu TMZW mają się dowiedzieć dziś o godz. 10.00 na spotkaniu z wiceburmistrzem Robertem