Kolejny Czytelnik wypowiada się na temat paraliżu komunikacyjnego miasta i postępu prac przy remoncie wronieckiej linii kolejowej