Paweł Bugaj redaktor naczelny „Wonieckich Spraw” przybliżył nam problem rekultywacji wysypiska śmieci w Samołężu. Był to także czas poszukiwania alternatywy dla Samołęża. Ówczesny burmistrz Kazimierz Michalak zaproponował wybudowanie zakładu stałych