29 października 2021 roku Rada Gminy Obrzycko podjęła uchwałę Nr XXIX/251/2021 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu punktu przeładunku odpadów wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji osadów