Tag: składowisko odpadów

„Jeżeli ta lokalizacja się nie podoba, wskaż lepszą” – mówił na komisji radny Sobański o Samołężu

I chciałoby się zapytać, wzorem burmistrza Wieczora: i czego panowie radni Śmiłowski i Sobański nie zrozumieliście? Po tylu petycjach mieszkańców, po opublikowaniu protestów w mediach, po zebraniu kilkuset podpisów pod sprzeciwem, po fachowym udowodnieniu na dokumentach, że to nie jest dobre miejsce,
Czytaj więcej

Czy mieszkańcy Samołęża i Stróżek chcą na swoim terenie mieć „Punkt przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla MiG Wronki”?

Czytając opracowanie na temat „Punktu przeładunku odpadów komunalnych wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych i osadów ściekowych dla MiG Wronki” zastanawiam się, czy naprawdę ma to być TYLKO punkt przeładunkowy i sortownia odpadów komunalnych?
Czytaj więcej