Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Mają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz odpadów. Niestety, nowa ustawa  nie przewiduje dla mieszkańców najbardziej sprawiedliwej,