W sprawie bezprawnego usunięcia kamienia z tablicą pamiątkową sprzed budynku WOK-u zwróciło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej do burmistrza oraz radnych. Pismo, w imieniu chorego prezesa Jana Kwaśnego, podpisał wiceprezes Stanisław Żołądkowski