Uchodźcy mogą już składać wniosek o wypłatę 300 zł. Potrzebny jest do tego PESEL i konto