Od 9 do 31 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki przy ul. Bocznej w obrębie miejscowości Nowa Wieś