300 tysięcy złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach Gminy Wronki jest  w tym roku do rozdysponowania. Zgłosiło się 7 zainteresowanych podmiotów, jeden podmiot nie uzupełnił dokumentacji, więc odpadł. Pozostałe sześć,