Kto dostanie 300 tys. na prace konserwatorskie przy zabytkach Gminy Wronki? [wideo]

300 tysięcy złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach Gminy Wronki jest  w tym roku do rozdysponowania. Zgłosiło się 7 zainteresowanych podmiotów, jeden podmiot nie uzupełnił dokumentacji, więc odpadł. Pozostałe sześć, to 5 wspólnot mieszkaniowych: ul. Lipowa i Dworcowa, Kościuszki oraz Parafia pw. św. Katarzyny we Wronkach. Z 300 tysięcy kościół ma otrzymać 120 tys. zł, pozostałe 5 wspólnot razem ma dostać 180 tys. zł. W załączeniu projekty uchwał, które na czwartkowej sesji mają być procedowane

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

obraz: Ireneusz Polanowski, ul. Lipowa we Wronkach

Dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Kościuszki 17.

Propozycja dotacji 25.000 zł / na wnioskowaną kwotę 27.000 zł / koszt całościowy  47.364 zł

 

Agencja Reklamowa Wronki

Dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Dworcowa 7.

Propozycja dotacji 64.434 zł / na wnioskowaną kwotę 67.267 zł / koszt całościowy 134.542 zł

Dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Lipowa 5.

Propozycja dotacji 25.000 zł / na wnioskowaną kwotę 33.586 zł / koszt całościowy 67.173 zł

Dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Lipowa 2 A.

Propozycja dotacji 40.565 zł / na wnioskowaną kwotę 40.565 zł / koszt całościowy 81.131 zł

Dotacja dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Lipowa 3.
Propozycja dotacji 25.000 zł / na wnioskowaną kwotę 38.149 zł / koszt całościowy 76.299 zł

Dotacja dla Parafii św. Katarzyny
Propozycja dotacji 120.000 zł / na wnioskowaną kwotę 150.000 zł / koszt całościowy 483.060 zł

***********************

Ze względu na duże zainteresowanie dotacją, przy stałej kwocie 300 tysięcy, niestety, kwoty oczekiwane zostały obcięte.

Radna Agnieszka Bartniczak- Ginalska zaproponowała, by z dotacji do kościoła zabrano kwoty brakujące do oczekiwań wspólnot (ok. 27 tys.). Uzasadniała to tym, że Kościół ma większe możliwości zdobycia środków z innych źródeł, natomiast wspólnoty mieszkaniowe już nie.

Wniosek został poddany pod głosowanie; 2 radne były za (Bartniczak- Ginalska i Krygier), 2 radnych było przeciw (Wilk i Biedziak), 10 radnych się wstrzymało (Frankowski, Golas, Makówka, Mikołajczak, Roszak, Rzyski, Sobański, Szulc, Śniegowski, Talma). Śmiłowski był nieobecny na głosowaniu (wyszedł wcześniej).

Wniosek przepadł w głosowaniu, ponieważ wstrzymujący się nie brani są pod uwagę w głosowaniu, a remis 2:2 wniosek blokuje, w rezultacie odrzuca.

Radna Agnieszka – Bartniczak -Ginalska nie ukrywała, że jest niepocieszona, ponieważ bardzo się starała, aby mieszkańcy z Jej okręgu ubiegali się o dotację z urzędu. Zaangażowała się osobiście, by informacja do wspólnot dotarła i efekt można było zobaczyć gołym okiem: 3 wnioski z ul. Lipowej (dawne budynki pracowników więzienia ) i jeden z Dworcowej, czyli cztery na pięć, które dotację uzyskały.

Na jutrzejszej sesji radni w głosowaniu podejmą decyzję o przyznaniu dotacji wg projektów uchwał przygotowanych przez burmistrza. W sumie wszystko się może zmienić, ponieważ dzisiejsze głosowanie było wstępne.

Oto półgodzinny film z dyskusji nad uchwałą:

foto, wideo: Szwarc Gapa

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.