Sami mężczyźni wchodzą w skład nowej kadencji Rady Sołeckiej sołectwa Głuchowo. Sołtys nadal ten sam – Zbigniew Kozłowski.